Erik Schuss

Uppdaterat 2020-01-30

Nu dubblas RUT-avdraget för barnpassning

Nu höjs taket för RUT-avdraget till 50 000 kronor per person och år. Detta trädde i kraft i juli 2019, men du kan även göra avdrag för tjänster retroaktivt under 2019. Innan hade familjer rätt att dra av 50% på kostnaden för exempelvis professionell barnpassning upp till 25 000 kronor, men nu dubblas alltså den summan.

Hitta en barnvakt med RUT-avdrag nära dig här

Maxgränsen för RUT-avdraget höjs från 25 000 till 50 000 kr per person och år
Du kan nu dra av 50% av kostnaden upp till 50 000 kr när du anlitar ett professionellt företag
“Detta hjälper många barnfamljer i Sverige till en enklare vardag, samtidigt som det skapar jobb för unga och minskar svartarbetet” säger Fredrik Fridlund, VD & grundare myNanny

– Det är en glädjande nyhet som underlättar för många barnfamiljer att få ihop vardagspusslet. Samtidigt skapar det många viktiga arbetstillfällen för unga, säger Fredrik Fridlund, VD & grundare för myNanny.

Ökat RUT-utrymme gäller nu för 2020
I praktiken innebär detta att den sammanlagda skattereduktionen för RUT-tjänster, såsom barnpassning, får uppgå till högst 50 000 kronor för ett beskattningsår. Det fanns tidigare en särskild begränsning av skattereduktionen för RUT-tjänster som nu tas bort, så att hela beloppet kan användas till avdraget. Beslutet trädde i kraft 1 juli 2019, men du som har använt tjänsterna innan dess kan göra avdrag retroaktivt för första delen av 2019. För 2020 gäller detta för hela året.

Stora fördelar för dig, dina barn, barnvakten & samhället
RUT-avdraget har visat sig ha stor positiv påverkan på samhället. Mellan 8-12% av allt svartarbete beräknas ha försvunnit som följd av RUT-avdraget, samtidigt som kvaliteten på tjänsterna ökar.

Bra för dig och bra för samhället: RUT-avdraget leder till fler vita jobb och tryggare barnpassning för både din familj & barnvakten.

När du kan dra av halva kostnaden med barnvakt-RUT, är det enkelt att se varför många väljer myNanny framför en privatperson:

– Lättare att följa lagen när du slipper ta arbetsgivaransvar, redovisa kontrolluppgifter och sköta inbetalning av skatter & avgifter

– Bättre för barnvakten som kan få en vit lön & pension, utbildning, en viktig merit och en professionell referens inför framtiden

– Roligare, bättre & säkrare för barnen – vi ger er barnvakt kontinuerlig vidareutbildning i hur passen kan göras så innehållsrika, utvecklande och roliga som möjligt. Dessutom utbildas våra barnvakter i exempelvis HLR för barn, vi genomför gedigna bakgrundskontroller och de har försäkring i sitt arbete.

Faktaruta: Så fungerar RUT-avdraget
För ett antal hushållsnära tjänster kan du dra av 50% av kostnaden. Du behöver inte själv ansöka om någonting, utan vi som utför uppdraget sköter avdraget åt dig.

2019 dubblas nu den totala summan som avdrag kan göras på, så att det nu är upp till 50 000 kronor per person och år. Det innebär exempelvis att ett hushåll med två föräldrar kan göra avdrag upp till 100 000 kronor per år.